De Vereniging Doing

 

Sport, recreatief bezig zijn, in welke vorm dan ook, is voor iedereen, vooral in deze tijd, van groot belang. Via allerlei wegen, zoals radio, televisie en pers, worden we daar bijna elke dag mee geconfronteerd. Helaas komt het maar al te vaak voor dat gehandicapten die willen gaan sporten om verschillende redenen door de valide sportwereld niet of nauwelijks kunnen worden toegelaten.

Het komt ook voor dat validen die willen gaan sporten niet of nauwelijks bij de gehandicapte sportwereld worden toegelaten. Dit is een vreemde zaak omdat sporten voor iedereen van groot belang is. Gehandicapten vormen hierop dus geen uitzondering. Juist door sportieve recreatie zijn de gehandicapten in staat te bewijzen niet zo hulpbehoevend te zijn als zo vaak wordt gedacht, hoewel daarin de laatste tijd wat verbetering te constateren valt. Om aan deze problematiek een halt toe te roepen bestaat de mogelijkheid van "samen sporten", (
INTEGRATIE). Een van de sportverenigingen die daar iets aan doet is Doing, wat de afkorting is voor:
DOor INzet Groot

Doing is opgericht op 20 november 1979 en stelt zich ten doel door sportbeoefening gehandicapten uit hun isolement te halen. Hoewel opgericht door en voor gehandicapte sporters, wil Doing niet dezelfde fout maken en de afzondering zoeken. Doing is daarom zowel aangesloten bij de
NTTB: (Nederlandse TafelTennis Bond), GSN: (Gehandicapten Soprt Nederland) en bij de KNHB: (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond).

 

Om de integratie te bevorderen, kunnen derhalve ook valide leden zich aanmelden bij Doing. Met dien verstande, dat de doelstellingen van Doing niet in gevaar mogen worden gebracht. Veelal wordt er gesproken over sport voor gehandicapten en niet over sport voor validen. Daarom tracht Doing deze uitspraak ook niet meer te gebruiken en heeft daar een nieuwe uitspraak voor bedacht, "AANGEPAST SPORTEN".

Dit is een uitspraak die veelomvattend en niet alleen voor gehandicapten bedoeld is. Daarom is Doing een "Sportvereniging voor Aangepast en Geïntegreerd Sporten" te Zoetermeer en omstreken, waar zowel gehandicapten, validen, ouderen en jongeren de mogelijkheid krijgen op eigen niveau sport te bedrijven. Tevens hebben wij een eigen clubgebouw met een kantine in eigen beheer waar het onder het genot van een kopje koffie of een drankje met eventueel een snack erbij gezellig vertoeven is.

Het onder eigen beheer hebben van een kantine heeft zo zijn voordelen maar ook nadelen. De voordelen zijn natuurlijk de inkomsten vanuit de kantine welke worden gebruikt om wat extra dingen te doen. De nadelen zijn de kantinebediening, de schoonmaak en het onderhoud. Wat betreft de bediening en de schoonmaak daar worden elk seizoen roosters voor opgesteld. Ieder lid van Doing heeft de plicht
DOor INzet Groot deel te nemen aan deze activiteiten. Het onderhoud wordt door vrijwilligers en INTEGRATIE leden uitgevoerd.